Profil Sekolah

Nama Sekolah : SDIT Ath-Thaariq Muhammadiyah Dumai

NPSN : 10454926

Status : Negeri/Swasta*)

Terakreditasi : A

Alamat Sekolah : Jl. Wan Dahlan Ibrahim Gg. Jami’ Dumai

: Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota

: Kab./Kota Dumai
Nama Yayasan (bagi swasta) : Muhammadiyah

Alamat Yayasan : Jl. Budi Utomo Bumi Ayu Kota Dumai

Tahun didirikan/operasional : 1999

Nama Kepala Sekolah             : Dr. Rasyidi. M. Pd. I

NIP : –

Nomor Handphone : 081363202589

Alamat e-mail : thaariq_dumai@yahoo.co.id

Kepemilikan Tanah Sekolah : Milik Persyarikatan Muhammadiyah

Status Kepemilikan Tanah : Sengketa/Tidak*)

Masih Operasional : Ya/Tidak*)

 

  1. Data Siswa tahun terakhir

Tahun 2019/2020

Kelas Jumlah Siswa (Orang) Jumlah
Putra Putri Total Rombel
Kelas 1  40  43  83 3
Kelas 2  41  39  80 3
Kelas 3  48  33  81 3
Kelas 4  45  26  71 3
Kelas 5  43  36  79 3
Kelas 6  24  38  62 2
TOTAL  241  215  456 17